Location

Brezavšček d.o.o., Kromberku, Ulica Toma Brejca 16, 5000 Novi Gorici, Slovenija (EU)

 

GPS coordinates

45°57'31˝ latitudinal, 13°40'10˝ longitudinal

Back

Contact info

Company name: Brezavšček d.o.o. Kamnoseška dejavnost
Address: Ul. Toma Brejca 16, Kromberk
5000 NOVA GORICA
SLOVENIA
Phone: +386 5 335 20 00
Fax: +386 5 335 20 21
GSM: +386 51 347 621
E-mail: info@brezavscek.si
VAT: 44820232
Reg. number : 5292638
IBAN: SI56 - 04750-0000122174 KBM
IBAN: SI56 - 02544-0257731027 NLB
Director: Marko Brezavšček
Sales Department: Vesna Brezavšček
Sales Department: Evgen Šuligoj